Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ve smyslu článku 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“) si dovolujeme informovat, že jako správce osobních údajů zpracováváme zejména při objednání medu, uzavírání smluv o nájmu úlu a komunikaci s Vámi Vaše osobní údaje. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, číslo bankovního účtu, emailová adresa, telefonní číslo, IP adresa (identifikátor síťového rozhraní v počítačové síti). Právním základem pro zpracování osobních údajů je ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení plnění smlouvy a dále ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení ochrana oprávněných zájmů  nás jako správce údajů a též ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení plnění právní povinnosti. Účelem zpracování osobních údajů je plnění povinnosti z kupní a nájemní  či smlouvy, plnění povinností v oblasti veřejného práva (účetní a daňové a archivační) a komunikace a nabízení produktů a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných marketingových aktivitách správce, jakož i zasílání newsletteru o našich aktivitách. Osobní údaje budou uchovány po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, a to v souladu s povinností archivace faktur a smluv na základě vnitrostátní účetní a daňové legislativy. Ze strany prodávajícho nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení. Osobní údaje mohou být zpracovány zpracovatelem na základě smluvního vztahu se správcem. Za podmínek stanovených v nařízení máte jako subjekt údajů právo požadovat od nás přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a dále právo na přenositelnost osobních údajů. Pokud máte za to, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Subjekt údajů má právov vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Jestliže nás chcete kontaktovat ve věci ochrany osobních údajů a/nebo provést některý z úkonů uvedených výše, může tak učinit na e-mailové adrese info@kekuhoney.com nebo na adrese našeho sídla.

Forest Friendly Family 2018

  • Facebook
  • Instagram
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube - Grey Circle